มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

The News ข่าวสาร

มองและทำในสิ่งที่ในหลวงสอน

su"คนไทยชอบเห็นในหลวง แต่ไม่เคยมองในหลวงว่าท่านทำอะไร"

 

คนไทยชอบได้ยินในหลวง แต่ไม่เคยฟังในหลวงว่าท่านสอนอะไร"ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำในทุกๆ ด้าน จนป็นที่ยอมรับของคนไทยทุกคน รวมถึงนานาประเทศ ทรงมีความสามารถหลากหลาย และเราก็ได้รับผลจากการพัฒนาเหล่านั้นมากมาย

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home กิจกรรม/ข่าวสารน่ารู้