มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

The News

มองและทำในสิ่งที่ในหลวงสอน

su"คนไทยชอบเห็นในหลวง แต่ไม่เคยมองในหลวงว่าท่านทำอะไร"

 

คนไทยชอบได้ยินในหลวง แต่ไม่เคยฟังในหลวงว่าท่านสอนอะไร"ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำในทุกๆ ด้าน จนป็นที่ยอมรับของคนไทยทุกคน รวมถึงนานาประเทศ ทรงมีความสามารถหลากหลาย และเราก็ได้รับผลจากการพัฒนาเหล่านั้นมากมาย

ดร.สุเมธ ฝากไว้ให้คนไทยคิด แต่ที่น่าเสียใจ เราไม่เคยสนใจในสิ่งที่พระองค์ท่านสอน บางคนชอบเห็นในหลวง เวลาท่านเสด็จฯ ไปที่ไหนพากันวิ่งมาหาน้ำตาไหล แต่ไม่เคยมองท่าน คือ ชอบเห็น แต่ไม่ชอบมอง อยากให้พวกเรากลับไปคิดในเรื่องนี้ เหมือนกับที่พระองค์เคยรับสั่ง เราชอบได้ยิน แต่ไม่ปฏิบัติตาม พอวันรุ่งขึ้นก็ลืม ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย”

 

ดร.สุเมธ ยกตัวอย่างว่า พระองค์ทรงครองราชย์มา 60 กว่าปี รับสั่งว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งคนไทยทุกคนท่องจำกันได้จนขึ้นใจ ถามได้ ตอบได้ แต่ไม่ได้ตีความไปถึงความหมายว่า แปลว่าอะไร

ทั้งนี้ ในการทำงานจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ หรือ “ทศพิธราชธรรม” ซึ่งเราต้องปฏิบัติด้วย อย่าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติแต่เพียงผู้เดียว

ในการทำงานของพระองค์ท่าน ทรงเน้นย้ำเรื่องคุณธรรม จริยธรรม พระองค์ท่านเคยรับสั่งไว้ว่า "ถ้าหากโกงทุกอย่างก็จบ และถ้าอยากร่ำรวยจะต้องลาออกจากข้าราชการ"

ดร.สุเมธ เผยว่า โครงการพระราชดำริเริ่มมา 60 กว่าปีแล้ว และมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆ แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระประชวร และประทับอยู่ที่โรงพยาบาล แต่โครงการต่างๆ ก็ดำเนินการผ่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์กรต่างๆ

โดยในระยะหลังๆ จะมี “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่สึนามิ น้ำท่วม ดินถล่ม ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้เราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติมากขึ้น

ดร.สุเมธ ยกพระราชดำรัสของในหลวงเพื่อเตือนสติ “พระองค์ท่านเคยรับสั่งว่า มนุษย์เราชอบรังแกธรรมชาติ ระวังว่าสักวันหนึ่งธรรมชาติจะโกรธเอา และลงโทษ เวลานี้รู้สึกว่าจะครบแล้วทั้งดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งทุกประเทศได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า”

ส่วนในเรื่องของบ้านเมือง ดร.สุเมธ กล่าวว่า การรักชาติบ้านเมืองที่พระองค์ท่านเคยรับสั่งไว้ คือการดูแล อย่าบอกว่ารักเฉยๆ หรือแค่ยืนตรงเคารพธงชาติ แต่จะต้องลงมือทำด้วย ทั้งการรักษาดิน-น้ำ ดูแลเรื่องมลพิษ ขยะ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไปนี้เราจะอยู่อย่างปล่อยปละละเลยไม่ได้แล้ว เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง

 

คุณอยู่ที่: Home กิจกรรม/ข่าวสารน่ารู้ มองและทำในสิ่งที่ในหลวงสอน