มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

The News

คาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน

แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน ความละเอียดสูงจากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF-ROMS Model

หมายเหตุ : โดยทั่วไปความแม่นยำของการคาดการณ์สภาวะฝนจะลดลงเมื่อระยะเวลาคาดการณ์ยาวขึ้น โดยจะมีความแม่นยำสูงสุดที่ 3 วันข้างหน้า  ข้อมูลคาดการณ์สภาวะฝนเป็นผลงานในระยะวิจัยและพัฒนา โปรดใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลไปใช้
 

 

 

http://www.thaiwater.net/v3/weather

ติดตามสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (ติดตามพยากรณ์อากาศได้ทาง www.tmd.go.th/7-day_forecast.php)

 

คุณอยู่ที่: Home กิจกรรม/ข่าวสารน่ารู้ คาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน