มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

The News

อบรม Quantam (ศาลายา)

      ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน(การใช้โปรแกรม Quantum GIS จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติ) ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

  

  

  

  

กิจกรรมนอกห้องเรียน

  

  

หลังจากออกมาฝึกการใช้เครื่อง GPS กันแล้ว เราก็จะนำข้อมูลที่จัดเก็บ มาใช้โปรแกรมควันตัมกันเลยน่ะครับ

  

  

  

  

หลังเสร็จงานก็ เอามาโชว์ กันหน่อย

  

  

วันสุดท้ายของการอบรม เราไปลงฝึกหัดทำในพื้นที่จริง ชุมชนศาลาดิน เครือข่ายน้ำชุมชนของเรานั้นเองครับ

  

  

  

  

  

  

  

หลังจากนั้น เราได้รับเกียรติจาก ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ มาพบปะแลกเปลี่ยน และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยน่ะครับ และก็ไม่ลืมที่จะปิดท้ายด้วย เครือข่ายน้ำพัฒนา เฮ้!! เครือข่ายน้ำพัฒนา เฮ้!! เครือข่ายน้ำพัฒนา เฮ้!! แล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้าครับ

  

  

  

  

  

 
คุณอยู่ที่: Home กิจกรรม/ข่าวสารน่ารู้ ข่าวสาร อบรม Quantam (ศาลายา)