เนื้อหา

การสร้างเอกสาร

การแนบไฟล์โดยใช้ Upload Manager

Attachment แบบเครื่องมือที่อยู่ท้ายหน้า Editor เวลาแสดงผลจแสดงไว้ที่ท้ายเอกสาร ถ้าต้องการสร้าง Link ลิงค์ ไว้ในเอกสารเลย ใช้เครื่องมือ Upload ที่กล่องเครื่องมือใน Editor ได้ เครื่องมือถตามรูปด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1 พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้เป็นลิงค์ เช่น รายงานเดือนกันยายน แล้วเอาเมาส์ลากให้เป็นไฮไลท์

ขั้นตอนที่ 2 กดที่ไอคอนตามรูป "แทรก/แก้ไขลิงค์"

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดตามขั้นตอน 2 จะไดหน้าต่างแสดงที่เก็บไฟล์ กดปุ่ม Browse.. ตามด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเลือกไฟล์

upload file

ขั้นตอนที่ 4 เลือกไฟล์ที่ต้องการ (4) แล้วกด Open (5)

upload file

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อเลือกไฟล์ได้แล้วกดที่ (6) "อัพโหลดไฟล์ไปเก็บที่....."

upload file

ขั้นตอนที่ 6 กดปุ่ม "ตกลง" ตาม (7)

ขั้นตอนที่ 7 ดูผลงานหรือลบลิงค์

(8) จะเห็นว่าข้อความจะกลายเป็นลิงค์ สามารถเรียกดูเอกสารที่อัพโหลดได้เมื่อกดที่ข้อความ

(9) ถ้าต้องการเลิกลิงค์ ให้กดเลือกที่ข้อความที่สร้างลิงค์ไว้แล้ว และกดปุ่ม (9) "ลบลิงค์"

del link

คุณอยู่ที่: Home