thaiwater.net

 

utokapat

 
 

warning

มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

วันเวลา ผันเปลี่ยนเวียนมาบรรจบอีกแล้วน่ะครับ ถึงเวลาแห่งการศึกษาเรียนรู้ โดย ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" โดยในครั้งนี้จัดขึ้นที่ จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท และลงพื้นที่ศึกษาดุงานในวันสุดท้ายของแต่ละกลุ่มที่ชุมชนภูถ้ำภูกระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โดยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่ง กลุ่มที่ 1 เป็นพี่น้องภาคเหนือ ภาคอิสาน จัดขึ้นวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2559 และกลุ่มที่ 2 เป็นพี่น้องชาวภาคกลางและภาคใต้ วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2559 โดยเนื้อหาในการอบรมในครั้งนี้มีหลากหลายเรื่องราว เช่น 
 - เน้นในส่วนของความเข้าใจในการดำเนินงานทฤษฎีใหม่
 - การให้น้ำพืชด้วยระบบกระจายน้ำที่เน้น การใช้น้ำน้อยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชและปริมาณน้ำที่มี
 - การจัดเก็บข้อมูลในแปลง
 - รูปแบบการเตรียมข้อมูลในแต่ละด้านเพื่อการนำเสนอโครงการ (งานโครงสร้าง,ทฤษฎีใหม่ และงานเยาวชน) และเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
 - การติดตามสภาพอากาศ
 - กิจกรรมหาคำตอบในใบงานของเยาวชน
 - เรียนรู้ในพื้นที่จริงในแปลงตัวอย่างในการดำเนินงานด้านทฤษฎีใหม่ 

แล้วจะนำภาพบรรยากาศมาให้ดูกันต่อไปครับ

 

คุณอยู่ที่: Home ข่าวสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"