thaiwater.net

 

utokapat

 
 

warning

มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ติดตามสถานการณ์การผลิตและราคาพืชผลการเกษตรรายสัปดาห์

สวัสดีครับ เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วน่ะครับ ฝนอาจจะมาช้าไปซักหน่อย แต่ก็หวังว่าสถานการณ์น้ำในชุมชนจะได้รับการบรรเทาเบาบางลงบ้างไม่มากก็น้อยน่ะครับ นอกจากเราจะปรับปรุงเรื่องแหล่งน้ำแล้ว ทางสถาบันฯ ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้ดำเนินงานงานด้านส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ของท่าน เมื่อมีการบริหารจัดการน้ำแล้ว ปรับเปลียนการทำเกษตรแล้ว เราควรรู้ถึงสถานการณ์พืชผลทางการเกษตร โดยมีหลายหน่วยงาน หลายองค์กร วันนี้ของเสนอเว็บไซต์เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อให้ท่านสามารถเห็นความเปลี่ยนของสินค้าเกษตรทั้งในรอบวัน รอบสัปดาห์ หรือสรุปรายเดือน และรายปี โดยสามารถเข้าติดตามได้ที่ http://www.oae.go.th

โดย ท่านสามารถติดตามในส่วนของ Hot Issue รายงานสรุปสถานการณ์ต่างได้

และในคราวหน้าเราจะสืบเสาะแหล่งข้อมูลเพื่อให้ท่านๆ ชาวเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ได้นำข้อมูลไปใช้น่ะครับ

::##:: ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากสำนักงานเศรษกิจการเกษตร

คุณอยู่ที่: Home ข่าวสาร ติดตามสถานการณ์การผลิตและราคาพืชผลการเกษตรรายสัปดาห์